منتشر کننده عطر USB قابل حمل

قابل حمل USB عطر منتشر SK023 ل نصب: قابل حمل/Tabletopl قدرت: USB cablel ظرفیت: 80MLlWorking زمان: 6-8hoursSpecification مورد: قابل حمل USB عطر منتشر SK023Dimension: Φ110 * 80mm