صفحه اصلی > اخبار > محتوای
منتشر کننده دو
Apr 18, 2016
طریق مرکزی گسترش استفاده از منتشر کننده دو شکل طراحی سازه های دو لایه خاص، مهندس با اجازه دادن به سمت بالا، در پایان دم در شیار مرکزی گسترش v شکل در بالای کانال اضافه شده. طراحی از پخش دو، بخشی از جریان هوا بیکار در فضای استفاده شده. آن از طریق سوراخ کوچکی با شاسی افزایش بالای کاهش جریان هوا منتشر کننده امتداد کمر یعنی تجارت گفت: شیشه نوشابه به کانال مرکزی منتشر کننده جریان هوا زیر و پس از گردهمایی مشترک در عقب به ایجاد افسردگی. بهره وری از منتشر کننده به تقویت شود.