صفحه اصلی > اخبار > محتوای
در دو منتشر کننده
Apr 18, 2016

اولین شماره منتشر شده است وجود دارد، امسال منتشر کننده دو است، فصل پیش تویوتا، BGP هوندا سه تیم ویلیامز، نقاط ضعف در قوانین FIA در قسمت بالای قسمت پایین مهره دم و پخش سنتی گسترش فضای جدید، عملی استفاده از منتشر کننده افزایش خروجی به عنوان منتشر کننده دو شناخته شده است. چون FIA معتقدند که افزایش دم کمک خواهد کرد برای افزایش فرصت های سبقت برای F1، می دانید، خروجی هوا کم دم از دم، و از زیر خروجی جریان هوا منتشر کننده نتیجه در اسپویلر عقب بسیار بزرگ، تاثیر بزرگی در خودرو پس از خودرو سوال دوم دم امسال تحت قوانین جدید است.