صفحه اصلی > اخبار > محتوای
فراری در بال کوچک و منتشر کننده تغییرات منتشر کننده
Apr 18, 2016
Motosport.com سردبیر ارشد فنی جورج piola و نگرانی simofeierde مت فراری SF16 H در بحرین در ایستگاه تغییرات مربوط به منتشر کننده عقب. در این مرحله همه را زیرا آنها می خواهند اولین جایزه بزرگ چند تیم های فشرده پژوهش و توسعه انجام شده به بالاترین سطح ممکن است عملکرد مسابقه خواهد شد. فراری هستند بدون استثنا. در بحرین، فراری را دم بعضی از جزئیات تغییرات، از طریق منتشر کننده به منظور بهبود عملکرد خودرو است.