صفحه اصلی > اخبار > محتوای
دستگاه های مرطوب کننده هوا چگونه به تشخیص بین اینکه آیا یون های منفی
Apr 18, 2016

1، سونوگرافی، رطوبت است استفاده از ارتعاش اولتراسونیک به آب به غبار و رطوبت مافوق صوت به معنی رطوبت تابع یعنی غبار آب با استفاده از سونوگرافی.

2، یون های منفی است به استفاده از دستگاه های دیگر، مولد یون منفی می تواند تولید یون های منفی می خواهم تا به یون های منفی در باید فروش رطوبت ساز با ژنراتور یون منفی.