صفحه اصلی > اخبار > محتوای
مزایای استفاده از منتشر کننده اسانس عطر کوچک:
Jun 08, 2016

1) سه تابع: رطوبت، تصفیه هوا و انتشار عطر.

2) اندازه کوچک و قابل حمل است.

3) حذف بوی نامطلوب آمپر; بوی مواد غذایی.

4) مخزن قابل انتقال و جایگزینی آسان.

صفحه 5) از طریق پورت USB در کامپیوتر شما /Car

مصرف برق کم 6)

7) ابزار شیوه زندگی سالم است بزرگ برای خانه و دفتر و ماشین خود را.