الکتریسیته پخش نفت عطر

الکتریسیته پخش نفت عطر

این عطر و طعم رایحه عطر ترکیبی از diffuser نفت ضروری، رطوبت ساز هوا و نور شب LED در یکی است. چراغ LED دارای 7 رنگ برای گزینه است. شما می توانید آن را خاموش کنید یا آن را در یک حالت اصلاح رنگ یا حالت تغییر رنگ خودرو تنظیم کنید.