منتشر کننده عطر ظرفیت بزرگ

بزرگ l ظرفیت عطر منتشر SK020F ظرفیت: 400 میلی لیتر tankl بزرگ ظاهر: تخم مرغ شکل با dotsl تایمر: در 1 ساعت، 2 ساعت 3hourl غبار: adjustablel قدرت خاموش خودکار بدون آب