منتشر کننده عطر ناز USB

سیتروئن USB عطر منتشر SK023 ظاهر: دوست داشتنی، شایان ستایش و cutel قدرت: USB cablel اسانس: supportlMist:NonadjustableSpecificationItem: ناز USB عطر منتشر SK023Dimension: Φ110 * درپوش 80 میلی متر