بهترین اسپری اسانس برای فضای بزرگ

بهترین اسپری اسانس برای فضای بزرگ

این انتشار دهنده اسانس می تواند تا 500 میلی لیتر آب نگه داشته شود و می تواند به میزان 60 میلی لیتر در ساعت برسد. این می تواند به طور مداوم به مدت 12 ساعت اجرا شود. این را می توان به عنوان یک پخش کننده آروماتراپی، مرطوب کننده یا نور شب برای فضای بزرگ استفاده کرد.