اسپری اسانس روغن آروماتراپی با تایمر متناوب

اسپری اسانس روغن آروماتراپی با تایمر متناوب

این عطر منتشر کننده آروماتراپی، از امواج التراسونیک برای تبدیل آب و اسانس های ضروری به میلیون ها ذرات فوق الذکر استفاده می کند. با تایمر متناوب می آید چهار حالت تنظیم وجود دارد: روشن، 1 ساعت، 2 ساعت یا 3 ساعت برای انتخاب شما.